Healing of the Spirit Booklet in Swahili

Title Page
Table of Contents
1. Uponyaji wa Roho-Utangulizi
2. Misingi ya Uponyaji na Maandiko
3. Mpango wa Mungu kuhusu Uponyaji Wetu
4. Kuiponya Picha Tuliyonayo Kuhusu Mungu
5. Uponyaji Unahitaji Toba
6. Uponyaji Kutokana na Dhambi Zetu
7. Uponyaji Kutokana na Kutosamehe
8. Uponyaji Kutokana na Mizungu/ushetani
9. Uponyaji Kutokana na Dhambi za Kingono na Miungano ya Nafsi
10. Uponyaji wa Machungu, Hisia na Kumbukumbu
11. Uponyaji Kutokana na Kukataliwa
12. Uponyaji Kutokana na Dhuluma ya Kimapenzi
13. Uponyaji Kutokana na Kuharibika Mimba na Kutoa Mimba
14. Uponyaji Kutokana na Talaka
15. Uponyaji Kutokana na Laana
16. Uponyaji Kutokana na Athari za Kizazi
16.1. Genogram – Swahili
17. Uponyaji wa Ulimi Wako
18. Uponyaji Kutokana naViapo na Matamanio ya Kufa
19. Uponyaji Kutokana na Athari za Giza
20. Vitu na Mahali pa Uponyaji
21. Uponyaji Kutokana na Freemason
22. Sababu Zinazoweza Kuzuia Uponyaji
23. Utunzaji wa Baadaye (Jinsi ya Kudumisha Uponyaji)
24. Nguvu za Uponyaji za Ushirika Mtakatifu
25. Kuliweka Huru Kanisa Lako
26. Vifaa vya Uponyaji

HSM Booklet – Swahilii